Användar Villkor

Välkommen till vår hemsida. Genom att fortsätta surfa och använda denna hemsida instämmer du till att följa och bli bunden till de följande användarvillkoren som tillsammans med vår integritetspolicy reglerar TopRatedCasino.se relation med dig. Om du inte samtycker med samtliga punkter av användarvillkoren avråder vi dig från att använda denna hemsida.Termen ’ToppOnlineCasinon.se’ eller ’oss’ eller ’vi’ är en referens till ägaren av denna hemsida. Termen ’du’ är i referens till användaren eller åskådaren av vår hemsida.

Användning av denna hemsida måste följa de ned stående användarvillkoren:

Innehållet på sidorna av denna hemsida är för generell användning och information enbart. Innehållet kan ändras utan förvarning.

  • Denna hemsida använder cookies för att överse surfing preferenser. Om du tillåter att cookies används är detta i överrensstämmelse med vår Integritetspolicy.
  • Varken vi eller något tredje parti kan garantera exakthet, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet på information och material som har hittats eller erbjudits på denna hemsida för ett visst ändamål.
  • Du accepterar att sådan information och material kan innehålla felaktigheter och vi uttrycker att vi inte tar ansvar för ovansagda felaktigheter i den fulla utsträckning som lagen tillåter.
  • Din användning av information eller material på denna hemsida är fullständigt på din egen risk, vilket vi inte tar ansvar för. Det är din egna skyldighet att se till att produkter, tjänster och information given på denna hemsida möter dina specifika krav.
  • Denna hemsida innehåller material vilka är ägda eller licensierade till oss. Detta material innefattar, men är inte begränsat till, vår design, layout, utseende, framställning och grafik. Avbildning är förbjudet förutom när i överrensstämmelse med upphovsrätten vilket är en del utav dessa användarvillkor.
  • Alla varumärken som anges på denna hemsida som operatören inte har licens eller äganderätt till erkänns på hemsidan.
  • Obehörig användning av denna hemsida kan ge upphov till skadeståndsanspråk och/eller anses vara en kriminell handling.
  • Då och då kan denna hemsida också inkludera länkar till andra hemsidor. Dessa länkar är tillförsedda dig för din bekvämlighet att hitta mer information. Detta betyder inte att vi stödjer hemsidan i fråga. Vi har inget ansvar för innehållet av dessa länkade hemsidor.
  • Din användning av denna hemsida och uppstående dispyter av denna användning är underlagt av England, Norra Irland, Skottland och Wales lagar.